Pereiti prie turinio

Periodinė kopėčių patikra

Darbas aukštyje viasada kelią pavojų darbuotojams, didelė dalis nelaimingų atsitikimų darbo vietose atsitinka dėl netinkamų paaukštinimo priemonių naudojimo darbams aukštyje atlikti. Visų tipų kilnojamos kopėčios turi būti tikrinamos bent kartą metuose. Šį patikrinimą turi atlikti kompetetinga įstaiga, galinti tikrinti kopėčias ir išduoti kopėčių patikros dokumentus. Kiekvienos įmonėje naudojamos kopėčios privalo turėti kopėčių pasą, kuriame nurodomas: kopėčių gamintojas, išlaikomas svoris, eksploatacijos pradžios data, periodinių kopėčių patikrų datos ir kita svarbi informacija. Visos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios) ir jų naudojimas turi atitikti ir galiojančių standartų reikalavimus. Kopėčių ir pastolių naudojimą dabo vietoje aprašo LST EN 131 standartas, kuriuo ir turi vadovautis įmonės savo veikloje naudojančios kopėčias ir pastolius, vadovaujantis būtent šiuo standartu ir atliekama kopėčių patikra. Tik įmonėje, kuri rūpinasi darbuotojų sauga darbo vietoje ir naudojamų darbo priemonių saugumu, galima išvengti nelaimingų atsitikimų. Tik tvarkingos ir periodiškai tikrinamos kopėčios užtikrina saugų darbą aukštyje.

Platesnė irnformacija apie kopėčių patikrą suteikiama telefonu +370 615 72277

UAB JUST Baltikum atlieka periodinę visų tipų kilnojamų kopėčių patikrą.
Kopėčių patikros atliekamos visoje Lietuvoje.

REGISTRACIJA KOPĖČIŲ PATIKRAI